Med stil och fart - en Field spaniel så klart!

Field spaniel är en av de spanielraser som har samma utseende, oavsett användningsområde. Det är ingen skillnad på om man vill ha en utställningshund, sällskapshund eller jakthund. Fielden innehåller alla dessa bitar!

2018-03-02 Inbjudan till kurser ligger under Aktiviteter!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN RASKLUBB TILLHÖRANDE SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN
Copyright © 2017. Field Spaniel Klubben all rights reserved