Du som har field spaniel eller tänker bli field spaniel ägare!

Ni har förstått vilken underbar ras fielden är och önskar köpa eller har redan skaffat er en härlig field spaniel. Samtidigt har ni kanske förstått att det kan vara lite svårt att finna en valp att köpa. Field spanielrasen är en numerärt liten ras och det kan vara svårt för uppfödarna att hitta lämpliga avelsdjur som inte är nära släkt med varandra.

Field Spaniel klubben bedriver ett avelsarbete i samarbete med uppfödarna för att se till att blivande valpköpare skall få en rastypisk och sund field spaniel.

Hur kan Du som fieldägare eller ny valpköpare hjälpa till?

Om ni röntgar er field spaniel då den uppnått minst ett års ålder, och ögonlyser den vid ca ett års ålder och sedan förslagsvis vart tredje
år, har vi möjlighet att bevara fielden som en sund ras. Genom att ni meriterar er field på t.ex. utställning, jaktprov, viltspår eller andra roliga aktiviteter, skapar vi möjlighet att bevara fieldens rastypiska egenart, så att man i framtiden också kan få äran att äga en field spaniel med det ursprungliga utseendet och egenheterna som utgör rasens tjusning.

Även om ni inte tänkt använda just er field spaniel i avel, så är det via ert resultat vi kan arbeta vidare med vårt avelsarbete, vilket är otroligt viktigt för framtida valpköpare. Kanske kan ni, som nyblivna ägare till hanhundar, ge uppfödarna möjligheten att låna er sunda och trevliga field till likaledes sunda och trevliga tikar. Just er field spaniel kan ha en avgörande roll för rasen fortlevnad. Även om er field spaniel är tänkt som sällskapshund bär de en viktig del av rasens genetiska arv.

Genom att vara medlem i Field spaniel klubben stödjer ni utvecklingen av vår ras och gör att vi tillsammans kan föra rasen in i framtiden.

Tack på förhand!

Field Spaniel Klubben och alla uppfödare av Field spaniels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009. Field Spaniel Klubben all rights reserved
‹‹ Tillbaka