Field Spaniel Nytt


Annonspriser till julnumret av Field spanielnyttSvartvit helsida: 300 kronor, halvsida: 200 kronor
Färg helsida: 450 kronor, halvsida: 250 kronor

Annonsen ska vara inskickad senast 1 december. Annonsen ska då vara färdig för tryck. Betalningen ska vara klubben tillhanda senast fredag 5 december. Det är viktigt att du noterar vad betalningen avser.

Annonsen mailar du till styrelsen@fieldklubben.se


NYHET!
Nu kan du även prenumerera på FS-Nytt utan att vara medlem!

För 150:- (ink. porto) får du 3 nummer av Field Nytt, samt det webbaserade sommarnummret Hänt & Nytt!

Så här gör du för att bli prenumerant:
Sätt in 150:- på FSK postgirokonto 54 33 38-8, skriv ditt namn och adress och vad betalningen avser!

Som medlem i Field Spaniel Klubben får Du tre nummer av Field Spaniel Nytt + ett medlemsblad, Hänt & Nytt per år. I tidningen kan Du läsa om vår underbara ras, intressanta artiklar om tex. utfodring och träning, resultat från utställningar och prov, kåserier och berättelser från fieldägare runt om i Sverige och Norge m.m.

FIELD SPANIEL NYTT UTKOMMER
Nr 1 efter årsmötet, manusstopp 15 mars.
Nr 2 Hänt & Nytt, manusstopp 15 maj.
Nr 3 efter rasträffen, manusstopp 15 juli.
Nr 4 i december, manusstopp 15 nov.
Annonser skall senast vara betalda vid manusstopp till PG: 54 33 38 - 8

Hör av dig i god tid innan manusstopp, om du vill ha hjälp med att sätta ihop din annons eller hjälp med tex. inscanning av bilder...

BIDRAG TILL FIELD SPANIEL NYTT
behövs, så fatta era pennor och skriv, eller skicka in någon bra artikel. Vi vill gärna ha foton, helst svart-vita men färg går också bra. Allt tidningsmaterial skickas till redaktören, via post (gärna CD) eller e-mail. Glöm inte att skicka med ett frankerat kuvert om du vill ha materialet i retur. TACK PÅ FÖRHAND! Observera att innehåll i artiklar, insändare etc. står för respektive författares räkning och ger inte på något sätt uttryck för vare sig redaktionens eller styrelsens åsikter. På styrelsemötet 990213 beslöts att i FS-Nytt inte ta in någon form av insändare som innebär angrepp på person.

TÄVLINGSRESULTAT
Alla resultat från officiella utställningar, prov och tävlingar kommer automatiskt med i tidningen. Har du däremot deltagit med din hund i utländska eller på inofficiella arrangemang så skicka in dina resultat och gärna ett foto till tidningen!

CHAMPIONAT
Har din hund blivit champion? Skicka in din hunds uppgifter, samt foto på hunden, så publicerar vi den gratis i FS-Nytt.

TÄNK PÅ…
Att det är viktigt att bilder sparas i ett lämpligt bildformat om du skickar dem via e-post. Skicka gärna bilder i JPEG (jpg.) format och inte allt för små. Hög kvalité på fotot innebär bättre tryckresultat.

Ansvarig utgivare: Elisabeth Fyhr
styrelsen@fieldklubben.se

Kontakt FS-NYTT

styrelsen@fieldklubben.se

Copyright © 2009. Field Spaniel Klubben all rights reserved